Mācības komunikācijas prasmju uzlabošanai

Vai vēlies uzlabot darbinieku komunikācijas prasmes, lai viņi mācētu izteikties skaidri, pieklājīgi un ietekmīgi?

Piesakies sarunai un noskaidro, kā Tu vari uzlabot rakstisko saziņu savā organizācijā.

Kāpēc mācīties?

Ietaupi laiku

Sazinies skaidrāk

Nopelni vairāk

Īsteno plānoto

Kad rakstām neiedarbīgi, mēs:

Vai tas šķiet pazīstami?

Šķiet, ka to visu vajadzētu mācīt skolā, taču rakstiskā saziņa vēstulēs, īsziņās, tērzētavās bieži izraisa pārpratumus, rada jaunu vēstuļu ķēdes un nepanāk vēlamo rezultātu. Tas maksā laiku un klientus.

Mana 22 gadu ilgā pieredze, palīdzot citiem veidot kvalitatīvu komunikāciju, un vairāk nekā 3000 mācību dalībnieku dažādās nozarēs ļauj ar pārliecību teikt, ka atradīšu piemērotu risinājumu tieši Tavas organizācijas vajadzībām.

Zinu, kā iegūt zināšanas par rakstisko saziņu pēc iespējas ātri un efektīvi.

Iemācīšu paskaidrot sarežģīto vienkārši un rakstīt vēstules, uz kurām atbild.

Pielāgošu Tavas organizācijas vajadzībām mācību saturu, piemērus un situāciju analīzi, kā arī valodu. Nodarbības vadu latviešu, angļu un krievu valodā.

 

0

gadi valodas un saziņas jomā

0

uzņēmumos vadītas mācības

0

kursu un mācību dalībnieku

0

novadītas mācības un kursi

Esmu palīdzējusi uzlabot komunikāciju:

Piedāvāju novadīt Tavā organizācijā mācības par to, kā:

Ko saka citi:

“Ar Aigu sadarbojos jau vairākus gadus un varu teikt tikai labāko par viņas piedāvātiem semināriem/vebināriem. Pēc semināriem/vebināriem no apmeklētājiem esmu saņēmusi pozitīvas atsauksmes, ka informācija ir noderīga, pielietojama ikdienā un darbā, tā ir mūsdienīga, lektore ir zinoša. Kā arī Aiga labprāt dalās ar informāciju, informācijas avotiem.”

Kristīne Zabe

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Liepājas nodaļas vadītāja

“Burvīga komunikācija, profesionāla saziņa, sirsnīga attieksme. Darba kolektīvs informāciju uztvēra viegli, tika atbildēts uz visiem jautājumiem. Iesaku!”

Ilona Kuzmina

SIA “ARiTeh” personāla vadītāja

“Aigas Veckalnes lekciju par jaunākajām tendencēm iedarbīgu e-vēstuļu rakstīšanā kolēģi uzņēma ar lielu sajūsmu un interesi. Esmu droša, ka ikviens no lekcijas klausītājiem aizdomājās par savu valodas lietojumu un pieeju e-vēstuļu noformējumā, kas nozīmē, ka mērķis tika sasniegts. Noteikti varu ieteikt Aigas lekcijas jebkuram korporatīvajā vidē strādājošam profesionālim! Paldies!”

Anete Igaune

AS “PrivatBank” Mārketinga un komunikācijas departamenta vadītaja

“Prasmi rakstīt noteikti ir vērts izkopt, jo tādējādi mēs kļūstam par labākiem kolēģiem, attīstām improvizācijas spējas, protam labāk komunicēt un sarežģītas lietas izteikt vienkāršāk. Rakstīšana ir viena no nākotnes TOP prasmēm.”

Kristīne Žepere

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” izglītības projektu vadītāja

“Ne vienmēr tas, ko tu iedomājies savā galvā skaisti un saprotami, tā izskatās arī rakstītā formā. Man bija tas gods sastrādāties ar Aigu un esmu patiešām gandarīta par rezultātu. Aiga manu domu lidojumu “noķēra” uzreiz un precīzi to ietērpa valodā. Apbrīnojami, ka kāds cits cilvēks var tik ātri un veiksmīgi dažu tavu vārdu uzmetumu pārvērst efektīgā stāstā un tā, ka pašam tas liekas tik ļoti “savs”. Ļoti viegla, atraisīta un patīkama komunikācija. Ceru uz sadarbību arī nākotnē.”

Inese Rēvalde

“Man ir liels prieks un patiess gods strādāt ar Aigu. Aiga ir mans mentors latviešu valodas pielietošanā. “Guru” vārda tiešākajā nozīmē. Es vienmēr iemācos, ko jaunu gan sarunās, nodarbības, gan arī sekojot Aigas darbiem šeit un arī citās platformās kā,piemēram, Instagram. Iesaku klausīties “Pieturzīmes” podkāstu ikvienam.”

Lelde Matroze

“Aiga ir lieliska lektore, kas pielāgojas auditorijas vajadzībām. Ir aizrautīga savas jomas eksperte, kas dalās ar padomiem, ieteikumiem, labajām un sliktajām praksēm. Darbnīcu par lietišķo latviešu un angļu valodu iesaku ikvienai darba vietai, kas komunicē ar trešajām pusēm. Paldies.”

Santa Krastiņa

“Paldies par iedvesmu! Un Aiga Veckalne tik tiešām ir ļoti labs mentors! Mans BIO Instagram platformā strādā pateicos Aigai. Iesaku!”

Lelde Matroze

Temati:

E-pasts ir mainījis darba ikdienu un saziņas ieradumus, un darbadiena nav iedomājama bez vairāku e-pastu izlasīšanas un uzrakstīšanas, turklāt daļa vēstuļu ir tik neskaidras, ka bieži rodas pārpratumi un top arvien jaunas vēstules. Šķietami vienkāršais, ērtais un ātrais saziņas veids bieži kļūst par “laika zagli” un stresa cēloni, izraisot nebeidzamu apburto vēstuļu lasīšanas un rakstīšanas loku.

Savukārt iedarbīgi pārvaldīts e-pasts un noteiktu principu un ieteikumu palīdz kontrolēt vēstuļu apstrādei veltīto laiku un enerģiju, kā arī izvairīties no saziņas pārpratumiem.

Mācību mērķis ir apgūt e-pasta sarakstes paraugpraksi, uzzināt par bieži pieļautajām kļūdām un pilnveidot e-pastu rakstīšanas prasmes.

Tiekoties klātienē, pirmo iespaidu atstājam ar savu izskatu, tad – ar teikto vārdu. Savukārt rakstot – ar rakstīto vārdu, un bieži vien tas ir gan pirmais, gan vienīgais iespaids. 

Valoda liecina par mūsu zināšanām, analītiskajām prasmēm, izglītību, prasmi strādāt ar tekstu, emocionālo inteliģenci un iejūtību. 

Dzīvojam “ātrlasītāju” laikmetā, tādēļ – jo ātrāk jūsu veidoto tekstu varēs izlasīt, jo iedarbīgāks un veiksmīgāks tas būs.

Mācību mērķis ir apgūt mūsdienīgas, viegli uztveramas un saprotamas lietišķās sarakstes prasmes.

Kā sagatavot vēstules, ziņojumus, atskaites un citus dokumentus skaidri, precīzi un kodolīgi? Kā saprotami un vienkārši izklāstīt domas? Kā atrast īstos vārdus un izveidot trāpīgus teikumus atbilstošajā situācijā? Kā izvairīties no liekvārdības? Kā rakstīt gramatiski un literāri pareizi?

Laba un iedarbīga valoda pārliecina, panāk rezultātu, sekmē sadarbību un reputāciju, kā arī ietaupa laiku un uzlabo darba efektivitāti.

Mācību mērķis ir pilnveidot skaidra, kodolīga, precīza un viegli uztverama teksta veidošanas prasmes pareizā latviešu valodā, veidojot dažādus dokumentus.

Uzņēmumu un iestāžu klientu apkalpošanas speciālisti bieži vien ir kā zibensnovedēji, cenšoties rast klientu problēmu risinājumus, vienlaikus nezaudējot mieru un saglabājot laipnu attieksmi pat ļoti sarežģītās situācijās un ievērojot organizācijas iekšējos noteikumus.

 

Kā padarīt saziņu empātisku, uz klientu vērstu un draudzīgāku, kā skaidrot situācijas vienkārši un saprotami, kā rakstīt iedarbīgi un vienlaikus pieklājīgi, kā mazināt pārpratumus un vēstuļu ķēdes – par to visu runāsim mācībās.

Lai gan e-pasts palīdz samazināt attālumu globālās uzņēmējdarbības pasaulē, joprojām tajā nereti cits citu pārprotam. Sūtot e-pasta vēstuli citas kultūras pārstāvim, šis risks ir vēl lielāks. Nepareizi pateikts vārds, nepiemērota frāze vai tās trūkums var izraisīt pārpratumus un sarežģījumus.

Lai sazinātos efektīvi un pārliecinoši, jāzina starpkultūru atšķirības un īpatnības, kā arī lietišķās etiķetes ieteikumi attiecīgajā reģionā.

Mācību mērķis ir palīdzēt dalībniekiem sazināties starptautiskajā vidē, ievērojot pieklājības normas un kultūru atšķirības.

Vienkāršā valoda (angl. plain language) palīdz lasītājam pilnībā saprast uzrakstīto ātri un viegli. Tai raksturīga izvairīšanās no liekvārdības, žargonismiem un sarežģītām teikuma konstrukcijām. Daudzās valstīs vienkāršās valodas lietošana jau ir obligāta valsts pārvaldes iestāžu rakstītajās vēstulēs un dokumentos.

Tā palīdz izlasīt tekstu īsākā laikā, uzrunā vairāk cilvēku, mazina pārpratumus un rada pozitīvu organizācijas tēlu. Informāciju spēj saprast arī tie, kuriem nav juridiskās izglītības vai zināšanu attiecīgajā nozarē.

Vienkāršās valodas prasmes šobrīd ir īpaši aktuālas, jo līdz 2025. gadam ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem jāīsteno prasības, ko nosaka Direktīva (ES) 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamību.

Jebkurā lietišķajā vēstulē ir svarīgi ievērot noteiktus teksta uzbūves principus, kas jāizmanto atbilstoši nosūtāmās ziņas raksturojumam.

 

Mācību mērķis ir palīdzēt dalībniekiem sazināties starptautiskajā vidē un ar ārzemju sadarbības partneriem, sniedzot informāciju angļu valodā skaidri, iedarbīgi un nepārprotami, vienlaikus ievērojot pieklājības normas un kultūru atšķirības dažādās sarakstes situācijās, piemēram, atbildot uz sūdzību, iesniedzot pretenziju, nosūtot nepatīkamas ziņas, sagatavojot pārdošanas vai motivācijas vēstuli un citas.

 

Analizēsim un aplūkosim dažādus vēstuļu veidus un to noformējumu, teksta struktūru un veidošanas principus. Mācībās būs ieteikumu pareizai un saprotamai saziņai angļu valodā, tostarp noderīgi vēstuļu paraugi dažādām situācijām un dažādos stilos, kā arī informācija par ikdienā izmantojamiem rīkiem un avotiem.

Valoda ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem. Tā spēj dziedēt, sāpināt un pat sagraut. Vārdus var izmantot ne tikai domu, viedokļa un jūtu izteikšanai, bet arī radot vidi, kurā ikviens jūtas iekļauts, gaidīts un cienīts, nevis nievāts, pazemināts, pazemots.

Ne vienmēr saprotam, ka teiktais var kādu aizskart, bet izmantotie vārdi zemapziņā veido mūsu attieksmi un pasaules uzskatu.

Tāpēc mūsdienās arvien biežāk runā par iekļaujošu un komunikāciju, tās ietekmi un nozīmi. Notiek domāšanas un attieksmes maiņa ar iekļaujošas valodas palīdzību. Tai nav nepieciešams īpašs iemesls, talants, īpaša valodniecības izglītība un laiks, runa ir par cieņpilnu attieksmi un komunikāciju.

Iedarbīgs teksts ir pamanāms un rosina dialogu. Rakstot tekstus sociālajiem tīkliem, domājot par pamanāmiem virsrakstiem un auditorijas iesaisti, ir svarīgi rakstīt saprotami un labskanīgi, izmantojot bagātu vārdu krājumu un dažādus ietekmīgus izteiksmes līdzekļus, arvien domājot par lasītāju.

Lai gan sociālajos tīklos dažkārt vizuālā informācija ir pamanāmāka par vārdisko informāciju, tomēr atmiņā paliek tieši vārdi. Tajos izteiktās rūpes par lasītāju, noderīga vai izklaidējoša informācija ir panākumu atslēga.

Mācību mērķis ir iepazīties ar iedarbīgu sociālo tīklu ierakstiem, iezīmēm un stilistiku un pilnveidot ietekmīgu tekstu rakstīšanas prasmes latviešu valodā. Darbnīcā analizēsim piemērus un visbiežāk pieļautās kļūdas, vingrināsimies uzmanību piesaistošu tekstu rakstīšanā un dažādu ierakstu “formulu” izmantošanā, pilnveidosim vārdu krājumu un labskanīgu un iedarbīgu tekstu rakstīšanas prasmes.

Preses relīze jeb paziņojums plašsaziņas līdzekļiem ir vieglākais veids komunikācijas sākšanai un informēšanai. Tā ir organizācijas vizītkarte, kas sniedz žurnālistiem priekšstatu par uzņēmumu vai iestādi un jūsu darba profesionalitāti.

Preses relīze joprojām ir nozīmīgs palīgs žurnālistu ikdienas darbā, un, tieši vai netieši izmantojot preses relīzes, top liela portālu un citu plašsaziņas līdzekļu satura.

Mācībās runāsim par preses relīžu rakstīšanas īpatnībām mūsdienās un par to, kā tikt pamanītam un sagatavot iedarbīgas preses relīzes. 

Kā notiek sadarbība:

1. solis

Iepazīšanās saruna

2. solis

Sagatavoju piedāvājumu

3. solis

Mācību norise

4. solis

Atgriezeniskā saite

Biežāk uzdotie jautājumi:

Tas ir atkarīgs no organizācijas iespējām, vajadzībām un vēlmēm. Ja ir nepieciešamas praktiskas mācības, iesaku veltīt vismaz 3 stundas katram tematam. Mācības var īstenot divās daļās, sadalot tās divās 90 minūšu nodarbībās.

Mācību maksa ir atkarīga no to formāta un ilguma. Pēc iepazīšanās sarunas sagatavošu Tavai organizācijai pielāgotu piedāvājumu.

Mācību maksā ir ietverta iepazīšanās saruna, programmas izstrāde un pielāgošana organizācijas vajadzībām, mācības, izdales materiāli, dažādu tekstu analīze, individuāli ieteikumi un saruna pēc mācībām.

Mācības notiek gan klātienē, gan attālināti, un par parasti vienojamies iepazīšanās sarunā.

Jā, tas ir iespējams par atsevišķu samaksu.

Jā, mana lektores pieredze ASV, kā arī vadot starptautisku valodas pakalpojumu uzņēmumu Eiropā, ļauj man vadīt mācības arī angļu valodā un par angļu valodu.

Jā, tas ir iespējams. Piesakies sarunai, lai izrunātu nianses. aiga@pieturzimes.lv.

Jā, protams, var sagatavot un izsniegt šādus apliecinājumus.

Ja vien temats ir saistīts ar valodu un komunikāciju,  piesakies sarunai un tās laikā sapratīsim, vai varu palīdzēt.

Piesakies sarunai!

Noderīgi bezmaksas materiāli

Vai vēlies uzlabot valodas zināšanas?

Lejupielādē kādu no bezmaksas materiāliem!